NADZORY BUDOWLANE

Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego a także wizyt kontrolnych na budowie w celu weryfikacji poprawności wykonania robót budowlanych.