Witamy na stronie firmy BalKon

Firma BalKon zajmuje się sporządzaniem kompletnych dokumentacji technicznych w branży konstrukcyjnej (konstrukcje stalowe, żelbetowe, drewniane i murowane).

Wykonujemy opracowania projektowe we wszystkich stadiach: koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze.

Przedmiotem naszych opracowań są:

- obiekty budownictwa mieszkaniowego (budynki wielorodzinne i jednorodzinne),

- budynki usługowe,

- obiekty użyteczności publicznej,

- obiekty przemysłowo-handlowe,

- obiekty inżynierskie,

- adaptacje projektów typowych budynków mieszkalnych,

- analizy techniczne i oceny stanu technicznego obiektów budowlanych.

Świadczymy także usługi w zakresie:

- doradztwa technicznego związanego z istn. obiektami budowlanymi w perspektywie planowanych modernizacji,

- pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,

- pełnienie funkcji kierownika budowy,

- jednorazowych wizyt na obiektach budowlanych, w celu weryfikacji poprawności wykonania robót budowlanych. 

 • Generalny Projektant - PB STUDIO Jakub Piórkowski
 • Generalny Projektant - PB STUDIO Jakub Piórkowski
 • Generalny Projektant - PB STUDIO Jakub Piórkowski
 • Generalny Projektant - Nowacki&Sałasińska
 • Generalny Projektant - Nowacki&Sałasińska
 • Generalny Projektant - KentoArch
 • Generalny Projektant - Studio 2 Architekci
 • Generalny Projektant - Kenton Arch
 • Generalny Projektant - Kenton Arch
 • Generalny Projektant - Sylwia i Krzysztof Kokosza
 • Generalny Projektant - Sylwia i Krzysztof Kokosza
 • Generalny Projektant - Targowscy Architekci
 • Generalny Projektant - Tenconcept Hubert Kowalski
 • Generalny Projektant - Forte-Plan Teresa Janowicz
 • Generalny Projektant - Forte-Plan Teresa Janowicz