BUDYNKI PRZEMYSŁOWE I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Projekty konstrukcyjne hal magazynowych i produkcyjnych, wiat stalowych i drewnianych, obiektów małej architektury oraz murów oporowych, zbiorników, kanałów podziemnych, itp.